Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Wrzesień 2020

ZP/PN/43/20/LA/JHP- 22.09.2020

Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyku 18F CHOLINA – 300 dawek 18 F CHOLINY

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem:

www.platformazakupowa.pl/transakcja/379634

ZP/PN/47/20/LZT/JG – 18.09.2020r.

Jednorazowa dostawa elementów wyposażenia systemów unieruchomienia pacjenta podczas radioterapii stosowanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz w filiach DCO w Legnicy i w Jeleniej Górze.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Po otwarciu ofert

ZP/PN/42/20/LA/JHP- 14.09.2020

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz kosmetyków z podziałem na 599 zadań

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem:

www.platformazakupowa.pl/transakcja/377125

ZP/PN/46/20/IEL/JG – 11.09.2020r.

Świadczenie usług środkami transportu sanitarnego na terenie m. Wrocławia oraz poza jego granicami z podziałem na 2 zadania.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

ZP/PN/44/20/IT/AWO – 21.09.2020r., godz. 10.00

Dostawa oraz montaż nowego zasilacza bezprzerwowego UPS w miejsce starego zainstalowanego w Dolnośląskim Centrum Onkologii Filia w Legnicy

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/376850

UWAGA: Zmiana terminu składania/otwarcia ofert na 23.09.2020 10:00/10:15

UWAGA : ZMIANA TERMINU SKŁADANIA /OTWARCIA OFERT NA 25.09.2020 10:00/10:15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie 11.09.2020r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr nr 540178750

18.09.2020 Ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia-nr-540178750-1

 

SIWZ:

SIWZ

SIWZ – zmiana 17.09.2020r.

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia-a

Załącznik nr 2 – Parametry techniczno-eksploatacyjne

Załącznik nr 2 – Parametry techniczno-eksploatacyjne – zmiana 17.09.2020r.

Załącznik nr 3 – Projekt umowy AF

Załącznik nr 4 – Formularz oferty

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6- Wykaz zrealizowanych dostaw

Załącznik nr 7- Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 8 -Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

 

 

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

Odpowiedzi 1 z dnia 17.09.2020

18.09.2020 zmiana terminu

22.09.2020 odp. nr 2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

30.09.2020r. – Zestawienie ofert

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

07.10.2020r. – Wybór oferty najkorzystniejszej

 

 

ZP/PN/41/20/EZP/JHP- 08.09.2020

Sukcesywna dostawa odczynników immunochistochemicznych oraz Oligonukleotydów do PCR oraz odczynników do FFPE dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 3 pakiety

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem:

www.platformazakupowa.pl/transakcja/375598

 

ZP/BU/47/20/IT/AWO – 14.09.2020r., godz. 11.00

Monitorowanie , oględziny, przeglądy, konserwacje, naprawy awaryjne instalacji technicznych, oceny technicznej i eksploatacyjnej obiektu i jego wszystkich pomieszczeń – Zakład Radioterapii w Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego 6 – filia DCO we Wrocławiu .

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Wykaz osób

Załącznik nr 3 Projekt umowy

Protokół

 

ZP/PN/36/20/NDI/JG – 02.09.2020r.

Przeprowadzenie wyprzedzających ratunkowych badań archeologicznych oraz późniejszy nadzór archeologiczny w trakcie realizacji prac związanych z budową Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu.

Uwaga: zmiana terminu składania/otwarcia ofert na 01.10.2020 godz. 10:00/10:15

Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.10.2020r. godz. 10:00/10:15

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

Wynik przetargu:

Informacja o wyniku postępowania – 23.10.2020