Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Październik 2020

ZP/PN/54/20/IEL/AWO – 05.11.2020r., godz. 10.00

Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

OGŁOSZENIE:

28.10.2020r. Ogłoszenie

SIWZ:

28.10.2020r. SIWZ

Załącznik-nr-1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik-nr-2 – Zestawienie asortymentowo-ilościowe

Załącznik-nr-3-Formularz-Oferty

Załącznik-nr-4-Wykaz-wykonanych-usług

Załącznik-nr-5-Oświadczenie-o-dysponowaniu-pojazdami

Załącznik-nr-6-Oświadczenie-o-dysponowaniu-sprzętem

Załącznik-nr-7-Oświadczenie-Wykonawcy

Załącznik-nr-8 – Projekt umowy

Załącznik-nr-9-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert – 05.11.2020r.

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

12.11.2020r. – Wybór oferty najkorzystniejszej

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem: https://dco.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

ZP/PN/53/20/LAM/JG – 21.10.2020r.

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatury medycznej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 8 pakietów: Pakiet nr 1 – dostawa ssaków medycznych, Pakiet nr 2 – dostawa monitorów funkcji życiowych, Pakiet nr 3 – dostawa defibrylatorów, Pakiet nr 4 – dostawa aparatów do terapii wysokoprzepływowej wraz z oprzyrządowaniem, Pakiet nr 5 –  dostawa wózka do przewozu osób zakaźnych, Pakiet nr 6 – dostawa wózków anestezjologicznych, Pakiet nr 7 – dostawa wirówki laboratoryjnej, Pakiet nr 8 – dostawa videolaryngoskopu.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem: https://dco.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

ZP/PN/48/20/LPE/JHP- 16.10.2020

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych do skóry i rąk, produktów do mycia i pielęgnacji skóry i rąk, preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni z podziałem na 19 zadań.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem:

https://dco.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

ZP/BU/61/20/LAM/AWO – 21.10.2020r.,godz. 11.00

Dostawa aparatu do dekontaminacji i urządzeń do dezynfekcji powierzchni dla Dolnośląskiego Centrum onkologii we Wrocławiu.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia – pak nr 1

Załącznik nr 2 -Opis przedmiotu zamówienia – pak nr 2

Załącznik nr 3 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Odpowiedzi 1

PROTOKÓŁ

 

 

 

ZP/PN/51/20/IT/AW – 06.10.2020

Czyszczenie i dezynfekcja mechanicznej instalacji wentylacyjnej (central wentylacyjnych, kanałów, przepustnic oraz kratek końcowych) w Dolnośląskim Centrum Onkologii z podziałem na 3 pakiety:

Pakiet 1 – usługa we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12: budynkach A, A-1, B, D, H, Breast Unit, Magazyn Odpadów Medycznych, Pracownia Cytostatyczna

Pakiet 2 – usługa w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5,  filii Zakładu Teleradioterapii

Pakiet 3 – usługa w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6,  filii Zakładu Teleradioterapii

OGŁOSZENIE:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 593812

SIWZ:

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1a – Zakres prac

Załącznik nr 2 do SIWZ – Arkusz asortymentowo – cebowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 5 – Wykaz usług

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 – Projekt umowy AS

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert ZP_PN_51_IT_AW

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Informacja o wyniku postępowania – 03.11.2020