Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Listopad 2020

ZP/PN/58/20/IT/AWO – 09.12.2020r., godz. 10.00

Serwis,  konserwacja oraz naprawy awaryjne urządzeń, instalacji wentylacji, klimatyzacji (pakiet I i III) oraz  urządzeń i instalacji chłodniczych (pakiet II) dla obiektów i układów:

Pakiet I – Zakładu Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Legnicy,
ul. Iwaszkiewicza 5

Pakiet II – Agregatów wody lodowej zasilających Akceleratory terapeutyczne i Tomografy Komputerowe w Zakładach DCO

* Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5

* Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6

* Wrocław, pl. Hirszfelda 12

Pakiet III – Zakładu Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6

Termin składania ofert upływa 07.12.2020r.,godz. 10.00

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: Termin składania ofert upływa 09.12.2020r.,godz. 10.00

OGŁOSZENIE:

Ogłoszenie – 26.11.2020r.

Ogłoszenie – zmiana 03.12.2020r.

SIWZ:

SIWZ – 26.11.2020r.

SIWZ – zmieniona 03.12.2020r.

Załącznik nr 1a-Opis przedmiotu zamówienia – pakiet 1 i 3

Załącznik nr 1b- Opis przedmiotu zamówienia – pakiet 2

Załącznik nr 2 – Zestawienie urządzeń

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Załącznik nr 4 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 5 – Częstotliwość wykonywanych usług

Załącznik nr 5 – Częstotliwość wykonywanych usług – zmieniony 03.12.2020r.

Załącznik nr 6 – Projekt umowy

Załącznik nr 6 – Projekt umowy – zmieniony 03.12.2020r.

Załącznik nr 7 – Ilość i doświadczenie personelu serwisu

Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 9 – Wykaz usług

Załącznik nr 10 – Wykaz osób

Załącznik nr 11 -Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY:

Zał. nr 3 KARTA URZĄDZENIA AGREGATU

Zał. nr 3 KARTA URZĄDZENIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Zał. nr 3 KARTA URZĄDZENIA KLIMATYZATORA

Zał. nr 3 KARTA URZĄDZENIA WENTYLATORA

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Pytania i odpowiedzi 03.12.2020r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert – 09.12.2020r.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:

Przedłuzenie związania z ofertą

WYNIK POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania – 31.12.2020r.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem:

https://dco.logintrade.net/zapytania_email,31646,a7be1228195896ae985f9c015fbe7af8.html

ZP/BU/72/20/LAM/AWO – 25.11.2020r., godz. 10.00

Dostawa wirówki laboratoryjnej oraz dwóch wózków do transportu osób zakaźnych dla Dolnośląskiego Centrum onkologii we Wrocławiu.

Termin składania ofert upływa 25.11.2020r.,godz. 10.00

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Załącznik nr 1a – Opis przedmiotu zamówienia pakiet 1

Załącznik nr 1b – Opis przedmiotu zamówienia pakiet 2

Załącznik nr 2 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Arkusz asortymentowo-cenowy – zmieniony 24.11.2020r.

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Odpowiedzi na pytania – 23.11.2020

Odpowiedzi na pytania – 24.11.2020

PROTOKÓŁ WYBORU:

Protokół udzielenia zamówienia – 30.11.2020

 

 

ZP/BU/70/20/LAM/AWO – 24.11.2020r., godz. 10.00

Dostawa parawanów medycznych jednoskrzydłowych jezdnych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Termin składania ofert upływa 24.11.2020r.,godz. 10.00

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Złącznik nr 3 – Projekt umowy

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Odpowiedzi 20.11.2020R.

Złącznik nr 3 – Projekt umowy

WYBÓR:

Wybór – 24.11.2020R.

 

 

ZP/PN/49/20/IT/AWO – 03.12.2020r., godz. 10.00

Dostawa nowego dźwigu wraz z jego montażem w budynku ,,H’’ w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

OGŁOSZENIE:

Ogłoszenie 17.11.2020r.

SIWZ:

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 27.11.2020r.

Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty – zmiana 27.11.2020r.

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz robót_dostaw

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ -Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

Załącznik nr 8 do SIWZ -Potwierdzenie podstawowych parametrów technicznych

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Pytania i odpowiedzi – 27.11.2020r.

Odpowiedzi na pytanie – 30.11.2020

OTWARCIE OFERT:

Zestawienie z otwarcia ofert – 03.12.2020r.

Notatka dot. otwarcia ofert z dn. 03.12.2020r.

WYBÓR:

Wybór oferty – 18.12.2020r.

 

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem:

https://dco.logintrade.net/zapytania_email,31028,f40ef5fc5d2ac8911c6a5362f89a06ab.html

 

 

ZP/PN/59/20/IEL/JG – 17.11.2020r.

Sukcesywna dostawa artykułów drobnych AGD oraz czystościowych, z podziałem na 10 pakietów: Pakiet nr 1 – drobne AGD, Pakiet nr 2 – środki czystości, Pakiet nr 3 – artykuły sprzątające, Pakiet nr 4 – worki foliowe, Pakiet nr 5 – prześcieradła papierowe w rolce, Pakiet nr 6 – ręczniki papierowe w roli, Pakiet nr 7 – papier toaletowy, Pakiet nr 8 – dozowniki, Pakiet nr 9 – wycieraczki, Pakiet nr 10 – preparaty czystościowe do dozowników.

Uwaga: W związku z tym, iż dokumenty dotyczące niniejszego postępowania zostały omyłkowo umieszczone na Platformie Zakupowej, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 25.11.2020r., godz.10:00/10:15. Zmienione ogłoszenie oraz zmienioną SIWZ Zamawiający umieścił na swojej stronie.

UWAGA:  Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 30 listopada 2020r. godz. 10:00/10:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 02 grudnia 2020r. godz.10:00/10:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 07 grudnia 2020r. godz. 10::0/10:15.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

ZP/PN/55/20/LA/JHP- 06.11.2020

Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyku 18F CHOLINA – 300 dawek 18 F CHOLINY.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem

https://dco.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

ZP/BU/67/20/LAM/AWO – 06.11.2020r., godz. 10.00

Dostawa zamrażarki medycznej do -40°C przeznaczonej do przechowywania osocza dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Złącznik nr 3 – Projekt umowy

ODPOWIEDZI:

Odpowiedzi

Załącznik nr 2 – Arkusz asortymentowo-cenowy1

PROTOKÓŁ:

PROTOKÓŁ