Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Luty 2021

ZP/BU/16/21/WOK/AWO – 02.03.2021r., godz. 10.00

Dostawa 4000 testów na obecność hemoglobiny w kale metodą immunochemiczną wraz z odczynnikami

Termin składania ofert upływa 02.03.2021r.,godz. 10.00

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Zapytanie ofertowe

Załacznik nr 1 -Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 -Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Odpowiedzi – 01.03.2021r.

WYBÓR:

Protokół  z wyboru