Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Maj 2021

ZP/BU/44/21/LZP/AWO – 07.06.2021r. , godz. 10.00

Jednorazowa dostawa dwóch 10 metrowych kabli wielożyłowych do połączenia 12 kanałowego elektrometru z 12 dekatronami typu in-vivo – typ IBA DPD-12 CABLE ASS’Y 10 METER

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik-nr-2-Formularz-oferty

Załącznik-nr-3-projekt-umowy-AW

Protokół z wyboru

 

ZP/BU/36/21/NZCHGS/JHP -12.05.2021 GODZINA 10:00

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa igieł do biopsji gruboigłowej piersi -190 szt

załaczniki:

1. zaproszenie

2. zaêÑcznik nr 1 arkusz asortymentow-cenowy

3. Załącznik nr 2 – Formularz oferty

4.4. załącznik nr 3 -projekt umowy AW

5. PROTOKÓŁ

 

ZP/BU/35/21/IT/AWO – 13.05.2021r., godz. 10.00

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych w budynkach Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, zgodnie z art.62 ust. 1 pkt 2 „Prawo Budowlane”:

a.)   sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiary rezystancji izolacji  przewodów i kabli w budynkach: Budynek „B”, Budynek „H”, Budynek „BU”, Budynek Portierni Głównej, Budynek Magazyn Materiałów Łatwopalnych, Budynek Rozdzielni Tlenu, Budynek Stacji Transformatorowej

b.)   badanie  instalacji odgromowych oraz  uziomów w budynkach: Budynek „B”, Budynek „D”, Budynek „E+F”, Budynek „H”, Budynek Teleradioterapii, Budynek Magazyn Materiałów Łatwopalnych, Budynek Rozdzielni Tlenu, Budynek „BU”, Budynek Stacji transformatorowej

Termin składania ofert upływa 13.05.2021r., godz. 10.00

ZAPYTANIE:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1a – Szkice i metryki

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Projekt umowy


18.05.2021 PROTOKÓŁ

 

 

ZP/BU/34/21/IT/AWO – 11.05.2021r., godz. 10.00

Wykonanie konserwacji oraz napraw awaryjnych instalacji sygnalizacji pożaru (SAP) w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12 w budynkach „A”, „A-1”, „B”, „H”, „F”, „BU’ oraz Teleradioterapii

Termin składania ofert upływa 11.05.2021r., godz. 10.00

ZAPYTANIE:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Arkusz Cenowy

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

Załącznik nr 3 do umowy – Informacja o zagrożeniach w DCO

Załącznik nr 4 do umowy – Oświadczenie o skierowaniu do pracy na ternie DCO

Załącznik nr 6 – Formularz oferty

PROTOKÓŁ WYBORU:

Protokół wyboru

 

 

ZP/BU/33/21/IT/AWO – 11.05.2021r., godz. 10.00

Wykonanie konserwacji oraz napraw awaryjnych instalacji sygnalizacji pożaru  (SAP) w budynku Zakładu Teleradioterapii filii Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Legnicy.

Termin składania ofert upływa 11.05.2021r., godz. 10.00

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Arkusz Cenowy

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

— Załącznik nr 3 do umowy – Informacja o zagrożeniach w DCO

—-Załącznik nr 4 do umowy – Oświadczenie o skierowaniu do pracy na ternie DCO

Załącznik nr 6 – Formularz oferty

PROTOKÓŁ WYBORU:

Protokół wyboru