Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Czerwiec 2021

ZP/BU/53/21/LAM/AWO- 06.07.2021R.

Zapytanie ofertowe o dostawę elektrod hexagonalnych i linearnych do Cliniporatora dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu,

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 06.07.2021R., GODZ. 10.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Projekt umowy AW

WYNIK:

Protokół z wyboru

ZP/BU/54/21/LAM/AWO – 07.07.2021r., godz. 10.0

Zapytanie Ofertowe ZP/BU/54/21/LAM/AWO

o dostawę cewników do systemu termochemioterapii COMBAT BRS V5

dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Termin składania ofert upływa 07.07.2021r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy cewniki

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Projekt umowy cewniki AW

WYNIKI:

Protokół z wyboru

ZP/BU/46/21/LPE/AWO – 30.06.2021r., godz. 10.00

Zapytanie Ofertowe o sukcesywną dostawę gotowej do użycia miękkiej gąbki  nasączonej oczyszczającą pianką z dodatkiem 2% chlorhexydyny.

Termin składania ofert upływa 30.06.2021r., godz. 10.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik-nr-2-Formularz-oferty

Załącznik nr 3 – Projekt umowy AW

WYBÓR:

Protokół z wyboru

 

ZP/BU/48/21/II/AWO – 28.06.2021r., godz. 10.00

Zapytanie Ofertowe o zakup licencji systemu operacyjnego (OPEN)  na potrzeby wdrożenia systemu EZD PUW  dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Termin składania ofert upływa 28.06.2021r., godz. 10.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2- Formularz oferty

WYNIK:

Protokół

ZP/BU/47/21/LDM/AWO -25.06.2021r., godz.10.00

Zapytanie Ofertowe o usługę transportową na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, filia w Legnicy.

Termin składania ofert upływa 25.06.2021r., godz. 10.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Projekt umowy AW

Załącznik nr do umowy 2- Porozumienie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 4- Wykaz osób

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o dysponowaniu pojazdami

PROTOKÓŁ

 

ZP/BU/49/21/II/AWO – 24.06.2021r., godz. 10.00

Zapytanie ofertowe o usługę rozbudowy oraz na objęcie nadzorem autorskim, wraz ze świadczeniem usług serwisowych,  obecnie użytkowanego Oprogramowania Aplikacyjnego do obsługi Pracowni Cytostatyków  „Eskulap – Chemioterapia”w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Termin składania ofert upływa 22.06.2021r., godz. 10.00

UWAGA: ZMIANA  TERMINU SKŁADANIA OFERT: 24.06.2021r., godz. 10.00       Zmiana terminu składania ofert

 

ZAPYTANIE:

Zapytanie ofertowe

Załącznik-nr-1-Opis-przedmiotu-zamówienia

Załącznik-nr-2-arkusz-kalkulacyjny

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Załącznik-nr-4-Projekt-umowy-AW

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Odpowiedzi na pytania 1

Załącznik-nr-1-Opis-przedmiotu-zamówienia – zmodyfikowany 23.06.2021

Załacznik-nr-2-arkusz-kalkulacyjny – zmieniony 23.06.2021r.

Załącznik nr 3 – Formularz oferty – zmodyfikowany 23.06.2021r.

Załącznik-nr-4-projekt-umowy-AW- zmodyfikowany 23.06.2021r.

WYBÓR:

PROTOKÓŁ

 

ZP/BU/38/21/IT/AWO – 10.06.2021r., godz. 10.00

Wykonanie okresowych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych w  budynkach Dolnośląskiego Centrum Onkologii, zgodnie z art.62 ust. 1 pkt 2 „Prawo Budowlane”:

a) sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli w budynku Zakładu Teleradioterapii przy ul. Ogińskiego 6 w Jeleniej Górze

b) badanie  instalacji odgromowych oraz  uziomów w budynku Zakładu Teleradioterapii przy ul. Ogińskiego 6 w Jeleniej Górze

Termin składania ofert upływa 10.06.2021r., godz. 10.00 UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 11.06.2021 GODZINA 10:00 Adres : dzp@dco.com.pl

ZAPYTANIE:

Załącznik nr 1- Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

FORMULARZ

WYBÓR:

Protokół wyboru

 

ZP/BU/40/21/IT/AWO – 11.06.2021r., godz. 10.00

Wykonywanie konserwacji oraz napraw awaryjnych dźwigów zainstalowanych w budynkach Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12.

Termin składania ofert upływa 11.06.2021r., godz. 10.00

ZAPYTANIE:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Wykaz usług

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Projekt umowy APF

Załącznik nr 5 – Arkusz Cenowy

Załączniki do projektu umowy:

Załącznik nr 1 – Wykaz dźwigów

Załącznik nr 2 – Wykaz czynności konserwacyjnych dźwigów z napędem elektrycznym

Załącznik nr 3 – Wykaz czynności konserwacyjnych dźwigów z napędem hydraulicznym

Załącznik nr 4 – Wykonanie napraw awaryjnych dźwigów

Załącznik nr 6 – Informacja o zagrożeniach

WYBÓR:

Protokół z wyboru