Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Październik 2021

ZP/BU/101/21/II/AWO – 27.10.2021r., godz. 10.00

Zapytanie Ofertowe o dostawę elektronicznego programu informacji prawnej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: TERMIN UPŁYWA W DNIU 26.10.2021R. 27.10.2021R. godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Odpowiedzi na pytania

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – zmodyfikowany

Załącznik nr 3 – Projekt umowy – zmodyfikowany

29.10.2021r. – Protokół – wyniki postępowania

ZP/BU/100/21/DCTK – 29.10.2021r.

Zapytanie Ofertowe na wykonanie jednorazowych- okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej i laboratoryjnej, w podziale na 13 pakietów, zlokalizowanej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 105, ul. Muchoborskiej 18 oraz przy ul. Fieldorfa 6 we Wrocławiu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 27.10.2021R.

UWAGA ZMIANA:  TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 29.10.2021R.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1A– Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1B – Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Załącznik Nr 3 do umowy – Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Załącznik Nr 4 do umowy – Ogólne zasady bhp i ochrony środowiska

Informacja dla Wykonawców nr 1

Informacja dla wykonawców nr 2

Załącznik-nr-4—Projekt-umowy-APF-po modyfikacji 28.10.2021

Protokół udzielenia zamówienia

Korekta protokołu udzielenia zamówienia

ZP/BU/94/21/DCTK – 18.10.2021r. godz. 10.00

Wykonanie jednorazowych przeglądów okresowych komór laminarnych wraz z wymianą filtrów w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu przy pl. Hirszfelda we Wrocławiu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 18.10.2021R. godz.10.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Arkusz asortymentowy

Załącznik nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 4 Projekt umowy jednorazowy przegląd sprzetu

Załącznik nr 5 -Wykaz osób

Informacja o poprawieniu omyłki rachunkowej

Protokół z wyboru

 

ZP/BU/93/21/DCTK – 20.10.2021r.

Zapytanie Ofertowe na wykonanie jednorazowych- okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej i laboratoryjnej, w podziale na 46 pakietów, zlokalizowanej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 105, ul. Muchoborskiej 18 oraz przy ul. Fieldorfa 6 we Wrocławiu.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 18.10.2021R.  20.10.2021R.

Zapytanie ofertowe

Zał. 1A-OPZ Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 1B-ARKUSZ ASORTYMENTOWO CENOWY

Zał. nr 3 -Wykaz osób

Zał. nr 4 – Projekt umowy

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

Zał. nr 2 – Formularz oferty

Zał. nr 4 – Projekt umowy-zmodyfikowany 14.10.2021r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

Zał.-1B-ARKUSZ-ASORTYMENTOWO-CENOWY-ZMODYFIKOWANY 18.10.2021R.

Protokół udzielenia zamówienia