Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Grudzień 2021

ZP/BU/153/21/LPE/JHP -Termin składania ofert 04.01.2022 godzina 10:00

Dostawa produktów dezynfekcyjnych z podziałem na 11 zadań

1.zaproszenie

2.Załacznik nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy

3.Załącznik nr 2 – Formularz oferty

4.Załącznik-nr-3-Projekt-umowy-dezynfekcja-AW

31.12.2021 odp. nr 1

20.01.2022 protokół z wyboru

ZP/BU/147/21/ZDH/IK-31.12.2021r., godz. 10:00

Dostawa termocyklera z podwójnym blokiem reakcyjnym do Laboratorium GMP Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, przy ul. Fieldorfa 6.

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 -OPZ – Formularz asortymentowo-cenowy-Termocykler

Zał. 2 P-XXXIII-Pr-02-04 Formularz oferty 2021-1

Zał. nr-3-Projekt-umowy-APF 20.12.2021

Informacja dla Wykonawców nr 1

Protokół z wyboru

 

ZP/BU/148/21/EDI/AWO – 27.12.2021r., godz.10:00

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie i rozbudowa posiadanych przez Zamawiającego licencji ESET.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 27.12.2021R., GODZ. 10.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Protokół z wyboru