Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Styczeń 2022

ZP/BU/11/22/DT/AWO – 03.02.2022r. , godz. 11:00

Zapytanie Ofertowe o wykonanie przeglądów, konserwacji i napraw awaryjnych urządzęń i instalacji sygnalizacji alarmowej, przeciwwłamaniowej (SSWiN) oraz kontroli dostępu (SKD) w obiektach Dolnośląskiego Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii, Wrocław pl. Hirszfelda 12. 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1-Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2-Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 4 – Formularz oferty

Załącznik nr 5-Projekt umowy APF

załącznik nr 3 do umowy – Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

załącznik nr 4 do umowy – Klauzula informacyjna

Załącznik nr 5 do umowy – Oświadczenie o skierowaniu do pracy

Protokół z wyboru

ZP/BU/4/22/LA/AWO-28.02.2022r.,godz. 13:00

Zapytanie Ofertowe na dostawę narzędzi chirurgicznych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii.

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert do dnia 28.02.2022r.,godz. 13:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Formularz Oferty

Załącznik nr 3-Projekt umowy

17.02.2022r. – Zmiana terminu

Odpowiedzi na pytania

Protokół

ZP/BU/3/22/ET/JOK – 18.02.2022r.

Zapytanie Ofertowe na Zakup, dostawa i montaż systemu przywoławczego dla pacjentów DCOPiH w lokalizacji Grabiszyńska 105 Wrocław .

Termin składania ofert upływa w dniu 10.02.2022r.

Uwaga zmiana terminu składania ofert: upływa w dniu 18.02.2022r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 Projekt umowy z załącznikami

04.02.2022r.  – Odpowiedź

Odpowiedzi na pytania

Załącznik-nr-3-Projekt-umowy-z-załącznikami-po zmianie 08.02.2022

04.03.2022r. – Protokół

 

 

Wykonanie jednego przeglądu technicznego, konserwacji i naprawy aparatu Genetic Analyzer w okresie 12 miesięcy.

Wykonanie jednego przeglądu technicznego, konserwacji i naprawy aparatu Genetic Analyzer w okresie 12 miesięcy – ZP/BU/08/22/EI/LA/JG.

ZP/BU/10/22/EDT/JHP -26.01.2022. Termin składania ofert 28.01.2022

Usługi pocztowe  dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii , Pulmonologii i Hematologii w lokalizacjach pl. Hirszfelda 12 i ul. Grabiszyńska 105

1. 26.01.2022 zaproszenie do składania ofert

2. 26.01.2022 Załącznik nr 1 – Formularz oferty

3. 26.01.2022 Załacznik nr 2-projekt umowy

4. 26.01.2022 załacznik nr 3-Formularz cenowy

5. 26.01.2022 załacznik nr 4-Załącznik_Nr_I częstotliwosć odbiorów

6.31.01.2022 protokół z wyboru

 

 

 

 

ZP/BU/2/22/EL/AWO – termin składania ofert 24.01.2022r., godz. 10:00

Najem i serwis 22 mat wejściowych do budynków dla  Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, pl. Hirszfelda 12, Wrocław 53-413

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3- Formularz oferty

Załącznik nr 4-Projekt umowy

Protokół z wyboru

 

ZP/BU/150/21/EDEL/AWO do 12.01.2022r., godz. 10:00

Sukcesywna dostawa wody wraz z bezpłatnym użyczeniem, montażem, serwisem i sanityzacją dystrybutorów do podgrzewania wody  oraz pompki mechanicznej z podziałem na 2 pakiety:

Pakiet 1 – sukcesywna dostawa wody źródlanej w butlach 18,9 l w ilości 3200 szt wraz z bezpłatnym użyczeniem, montażem, serwisem i sanityzacją dystrybutorów do podgrzewania wody  (w ilości 38 szt) oraz pompki mechanicznej (w ilości 1 szt) do DCOHiP we Wrocławiu oraz filii DCOHiP w Legnicy i Jeleniej Górze.

Pakiet 2 – sukcesywna dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach o poj. 0,5L oraz 1,5L

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3a – Projekt umowy-Pakiet nr 1

Załącznik nr 3b – Projekt umowy-Pakiet nr 2

Protokół z wyboru