Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Marzec 2022

ZP/BU/31/22/LPH/JU – Dostawa systemu monitorowania bielizny szpitalnej w okresie 12 miesięcy.

24.03.2022r. – Dostawa systemu monitorowania bielizny szpitalnej w okresie 12 miesięcy.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 30.03.2022r. GODZ. 12:00.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 31.03.2022r. GODZ. 12:00.

ZMIANY:

Zapytanie ofertowe CHIPY – ZMIANY

FORMULARZ OFERTY – ZMIANY

Zał. nr 2 PROJEKT UMOWY – ZMIANY

Zał. nr 3 min.wymagania TECHNICZNE – ZMIANY

06.04.2022r. – PROTOKÓŁ

ZP/BU/41/22/NB/AWO – 29.03.2022r., godz. 10:00

Zapytanie Ofertowe nr  ZP/BU/41/22/NB/AWO o świadczenie usług z zakresu BHP i PPOŻ w 5 lokalizacjach Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Termin składania ofert upływa w dniu 29.03.2022r., godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1-Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3a – Wykaz doświadczenia na stanowisku specjalisty ds. bhp

Załącznik nr 3b – Wykaz doświadczenia na stanowisku inspektora ochrony przeciwpożarowej

Załącznik nr 4-Projekt umowy AW

Protokół

 

ZP/BU/33/22/LCH/JOK – 22.03.2022r. godz.10.00

Dostawa odczynników do oznaczania autoprzeciwciał z zakresu autoimmunologii przy wykorzystaniu metody ELISA wraz z dzierżawą aparatu.

  1. 15.03.22 Zapytanie ofertowe
  2. 15.03.2022 Załącznik nr 1 Formularz oferty
  3. 15.03.2022 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia
  4. 15.03.2022 Załącznik nr 3 Formularz asortymentowo cenowy
  5. 15.03.2022 Załącznik nr 4 Formularz potwierdzenia parametrów
  6. 15.03.2022 Załącznik nr 5 – Projekt-umowy DCOPiH
  7. zał 3_ do umowy_klauzula informacyjna
  8. załącznik-nr-4-do-umowy Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Odpowiedzi na pytania:

Wyjaśnienia Zapytania ofertowego – ZP_BU_33_22_LCH_JOK

28.03.2022r. – Protokół

ZP/BU/37/22/LA/AWO-01.04.2022r, godz. 10:00

Zapytanie Ofertowe o dostawę, montaż i uruchomienie zestawu do zatapiania   w parafinie-zatapiarki modułowej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii.

UWAGA: Zmianie ulega termin składania ofert na: 01.04.2022r, godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

15.03.2022 Zmiana terminu

Odpowiedzi na pytania

Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia-Zmodyfikowany 30.03.2022r.

Załącznik nr 4 – Projekt umowy AW – Zmodyfikowany 30.03.2022r.

Protokół z wyboru

Uchylenie czynności wyboru

Protokół z wyboru 23.05.2022r.

 

ZP/BU/36/22/LA/AWO- 16.03.2022r.,godz. 10.00

UWAGA ZMIANA TERMINU 23.03.2022 DO  GODZINA 11:00

Zapytanie Ofertowe ZP/BU/36/22/LA/AWO

o dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia do dezynfekcji powierzchni parą

dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

15.03.2022 ZMIANA TERMINU

Protokół z wyboru

ZP/BU/5/22/DT/AWO – 09.03.2022r., godz. 10:00

Naprawa rurociągu przyłącza kanalizacji deszczowej od północnej strony budynku B DCOPiH przy pl. Hirszfelda 12 we Wrocławiu do sieci.

Zapytanie

Załacznik nr 1 – OPZ

Załacznik nr 1 – OPZ – obrazek

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

 

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Załącznik nr 2 do umowy – Informacja o zagrożeniach

Załącznik nr 3 do umowy – Oświadczenie o skierowaniu do pracy na terenie DCOPiH

WYNIK

Protokół z wyboru

ZP/BU/27/22/LCH/JOK – do dnia 07.03.2022r. godz.10.00

Dostawa odczynników do proteinogramu oraz immunofiksacji w surowicy i moczu wraz z dzierżawą analizatora do elektroferezy immunofiksacji na żelach agarozowych

Termin na składanie ofert upływa w dniu 07.03.2022r., godz. 10:00

Zapytanie ofertowe -25.02.2022

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 4 – Potwierdzenie parametrow użytkowych analizatora 25.02.2022

Załącznik nr 5 – Projekt-umowy DCOPiH

załącznik-nr-4-do-umowy—Porozumienie-o-powierzeniu-przetwarzania-danych-osobowych

zał 3_ do umowy_klauzula informacyjna

16.03.2022 protokół z wyboru