Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Kwiecień 2022

ZP/BU/54/22/LSM/AWO – 10.05.2022r., godz. 10:00

Zapytanie Ofertowe  o dostawę, montaż, instalacje i uruchomienie agregatu chłodniczego typu free-cooling dla akceleratora terapeutycznego wraz z demontażem i utylizacją istniejącego agregatu.

Uwaga: zmiana terminu składania ofert do 10.05.2022r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

załącznik do opz

Załącznik nr 2 Ilość i doświadczenie personelu wykonawcy

Załącznik nr 3 Wykaz dostaw

Załącznik nr 4 Wykaz osób

Załącznik nr 5 – Wzór formularza oferty

Załącznik nr 5 – Wzór formularza oferty-zmodyfikowany

Załącznik nr 6 – Projekt umowy AW

Załącznik nr 6 – Projekt umowy AW – zmodyfikowany

Odpowiedź na pytanie i zmiana terminu

Protokół-unieważnienie zapytania

 

 

 

Dostawa aplikacji umożliwiającej weryfikację autentyczności opakowań produktów leczniczych

Zapytanie Ofertowe na udostępnienie do użytkowania Zamawiającemu na okres 12 miesięcy aplikacji (wraz z odpowiednimi licencjami – jeżeli wymagane) umożliwiającej weryfikację autentyczności opakowań produktów leczniczych za pomocą posiadanych terminali mobilnych ze skanerem (Honeywell EDA 50-111) oraz zakup 3 dodatkowych terminali mobilnych ze skanerem pozwalających na korzystanie z aplikacji

UWAGA: Termin składania ofert przesunięty na 22 kwietnia 2022 godz. 13:00

Zapytanie ofertowe

Formularz-oferty

ZP/BU/51/22/NB/AWO – 13.04.2022r., godz. 10:00

Zapytanie Ofertowe  o świadczenie usług z zakresu BHP i PPOŻ w 5 lokalizacjach Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 -Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3a – Wykaz doświadczenia na stanowisku specjalisty ds. bhp

Załącznik nr 3b – Wykaz doświadczenia na stanowisku inspektora ochrony przeciwpożarowej

Załącznik nr 4-Projekt umowy AW

Protokół

ZP/BU/46/22/LSL/JK – 11.04.2022r., godz. 11:00

Zapytanie ofertowe o dostawę  4000 indywidualnie pakowanych zestawów do pobierania próbek kału oraz odczynników do 4000 oznaczeń krwi utajonej w kale metodą immunochemiczną na okres 12 miesięcy.

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na dzień 15.04.2022r. godz. 11:00

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 – Zestawienie-asortymentowo-cenowe

Zał. 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 3 – Formularz oferty

Zał. 4 – Projekt umowy

11.04.2022r. – Odpowiedź

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Protokół udzielenia zamówienia – 26.04.2022

ZP/BU/44/22/LZF/AWO – do 11.05.2022r., godz. 10:00

Zapytanie Ofertowe o świadczenie usługi wzorcowania zestawów dozymetrycznych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert: do 11.05.2022r., godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2- Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Projekt umowy AW

ZMIANY:

Modyfikacje

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – zmodyfikowany 15.04.2022

Załącznik nr 2- Formularz oferty – zmodyfikowany 15.04.2022r.

Załącznik nr 3 – Projekt umowy zmodywikowany w dniu 15.04.2022r.

Załącznik Nr 2 do umowy – Szczegolowe zestawienie cenowe

Zmiana terminu składania ofert

Odpowiedź na zaproponowane modyfikacje projektu umowy

 Załącznik nr 3 -Projekt umowy po zmianach radców prawnych 21.04.2022r_ aw2

Protokół z wyboru