Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Miesięczne archiwum: Maj 2022

ZP/BU/75/22/LSOE/AWO – 06.06.2022r., godz.10:00

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych do skóry, powierzchni, narzędzi i Centralnej Sterylizatorni z podziałem na 16 pakietów.

Uwaga zmiana terminu na składanie ofert: Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem skanu oferty na adres: dzp@dco.com.pl do dnia 31.05.2022r.02.06.2022r., 06.06.2022r. godz.10:00

Zamawiający prosi dodatkowo o złożenie wypełnionego załącznika nr 1 – Arkusz asortymentowo cenowy w pliku edytowalnym

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty

Załącznik nr 3 -Projekt umowy

Odpowiedzi na pytania

Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy- zmodyfikowany w dniu 02.06.2022r.

Informacja z otwarcia ofert

OFERTY:

1. HENRY KRUSE sp.z o.o

2. Schulke Polska Sp. z o.o

3. MEDILAB Sp. z o.o

4. CEZAL S.A.

5. BIALMED Sp.Z O.O.

WYNIK:

Protokół

Informacja o wyniku postępowania z 14.06.2022r.

Uchylenie czynności wyboru i wybór w pakiecie nr 9

ZP/BU/66/22/EI/KK – 10.06.2022r., godz. 10:00

Zapytanie Ofertowe o przedłużenie ważności umowy serwisowej oraz rozbudowa posiadanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie Axence nVision wraz z usługą wdrożeniową i szkoleniem administratorów.

UWAGA: zmiana terminu składania ofert:

Termin na składanie ofert upływa w dniu 26.05.2022r., 30.05.2022r. 06.06.2022r., 10.06.2022 r. godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

1.Załącznik nr 1 – Formularz oferty

2.Załącznik nr 2 – Wzór umowy

3.Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

4.Załącznik nr 4 – Arkusz asortymentowo cenowy

Zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy po zmianie

3.Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia po zmianach

4.Załącznik-nr-4-–-Arkusz-asortymentowo-cenowy po zmianie

Załącznik nr 6 do umowy po zmianie

Zmiana terminu składania ofert

Zapytanie ofertowe(2)

Zmiana terminu składania ofert na 10.06.2022 r.

Zapytanie ofertowe – Załącznik-nr-1 – Formularz-oferty-5

Zapytanie ofertowe – Załącznik-nr-2 – Projekt umowy wraz z załącznikami – 2022_06_02-1

Zapytanie ofertowe – Załącznik-nr-3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – 2022_06_02

Zapytanie ofertowe – Załącznik-nr-4 – Arkusz asortymentowo cenowy – 2022_06_02

Załącznik nr 1 do umowy – Arkusz asortymentowo cenowy – 2022_06_02-1

Załącznik nr 2 do umowy – Klauzula informacyjna-2

Załącznik nr 3 do umowy – Warunki dostępu zdalnego – zdalny Pulpit

Załącznik nr 4 do umowy – Warunki dostępu zdalnego – VPN(1)

Załącznik nr 5 do umowy – Protokół odbioru – 2022_06_02

Protokół z wyboru

 

ZP/BU/64/22/DT/AWO – 24.05.2022r., godz. 10:00

Wykonywanie konserwacji oraz napraw awaryjnych dźwigów zainstalowanych w budynkach Dolnośląskiego  Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Wykaz dźwigów

Załącznik nr 2 – Wykaz czynności konserwacyjnych dźwigów z napędem elektrycznym

Załącznik nr 3 – Wykaz czynności konserwacyjnych dźwigów z napędem hydraulicznym

Załącznik nr 4 – Wykonanie napraw awaryjnych dźwigów

Załącznik nr 5 – Arkusz Cenowy

Załącznik nr 6 – Formularz Oferty

Załącznik nr 7– Wykaz osób

Załącznik nr 8 – Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 9 – Projekt umowy

Protokół z wyboru

 

 

ZP/BU/65/22/DT/AWO – 25.05.2022r., godz. 10:00

Dostawa wraz z montażem i serwisem gwarancyjnym stacji demineralizacji wody na potrzeby Centralnej Sterylizatorni w bud. A-1 przy pl. Hirszfelda 12 we Wrocławiu.

Uwaga: w związku z wpłynięciem pytań, zmianie ulega termin składania ofert do 25.05.2022r., godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty

Załącznik nr 3 Wykaz osób

Załącznik nr 4 Projekt umowy APF

Załącznik nr 2 do umowy – Informacja o zagrożeniach

Załącznik nr 3 do umowy – Oświadczenie Wykonawcy o skierowaniu osób do pracy

Załącznik nr 5 do umowy – Klauzula informacyjna

Odpowiedzi na pytania

Protokół