Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

21.02.2014r. – ZP/PN/11/14/LZT

Usługa przeinstalowania posiadanego przez  Zamawiającego przyspieszacza

(akceleratora) wieloenergetycznego Clinac 2100 CD Silhouette nr ser. 063

produkcji firmy Varian Medical Systems wraz z wyposażeniem

z siedziby Zamawiającego we Wrocławiu do Filii Zamawiającego w Legnicy,

ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5.

UWAGA:  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ

07 MARCA 2014R. GODZ. 11:00/11:15.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ

10 MARCA 2014R. GODZ. 11:00/11:15

Załączniki: