Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

21.05.2018- 82/2018/N/Wrocław

USŁUGA UBEZPIECZENIA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

 

POSTĘPOWANIE JEST PROWADZONE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZAMAWIAJĄCEGO

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o zamówieniu

29.05.2018- OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

29.05.2018- Odpowiedź na pytania zmiany do SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

04.06.2018- Informacja o otwarciu ofert

WYNIK POSTĘPOWANIA

05.06.2018-Unieważnienie przetargu dla Pakietu II

19.06.2018- Ogłoszenie o wynikach postępowania