Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

21.11.2016- ZP/US/74/16/NDOK

Usługa doradztwa prawnego w sprawie zwrotu nadpłaty składek i uzyskania dotacji z ZUS w celu uzyskania optymalizacji kosztów ponoszonych przez Zamawiającego, jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i wygenerowanie oszczędności, aż do uzyskania ostatecznego rozstrzygnięcia w zakresie wdrażanego przedsięwzięcia objętego doradztwem prawnym, w tym, jeśli będzie konieczne, usługa prawnicza polegająca na zastępstwie procesowym w postępowaniach przed administracyjnymi organami orzekającymi oraz sądami właściwymi w powyższym zakresie

25.11.2016- przesunięcie terminu składania ofert na dzień 29.11.2016 godz. 10.00

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

21.11.2016- ogłoszenie

25.11.2016-zmienione ogłoszenie

21.11.2016- zał nr 1 formularz oferty

21.11.2016- zał nr 2 oświadczenie

21.11.2106- zał nr 3 wykaz usług

21.11.2016- zał nr 4 wykaz osób

21.11.2016- zał nr 5 projekt umowy

01.12.2016- unieważnienie