Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

22.04.2015 – ZP/PN/34/15/EI – Dolnośląskie e-Zdrowie etap 2 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiotem zamówienia jest:

  • dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego, serwerowego i rozbudowy macierzy,
  • dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia serwerowni,
  • dostawa oprogramowania systemowego,
  • dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania integrującego systemy Hipokrates i Infomedica,
    dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu,

w ramach realizacji projektu pn. „Dolnośląskie e-Zdrowie etap 2 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPDS.02.02.00-02-003/12-00 z dnia
14.05.2013r.

Załączniki:

 

SIW i załączniki:

CAŁOŚĆ OGŁOSZENIA  w jednym archiwum:

PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ ZMIANY W OGŁOSZENIU

OGŁOSZENIE O WYBORZE