Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

22.04.2105 – ZP/PN/30/15/LZT

Kompleksowe unowocześnienie posiadanego i wykorzystywanego w DCO systemu weryfikacji i zarządzania oraz obrazowego (dalej SWiZ&O) Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej do najnowszej oferowanej na rynku wersji wraz z niezbędną wymianą serwerów oraz stacji roboczych lub rozwiązanie równoważne polegające na dostawie nowego systemu wraz z oprzyrządowaniem spełniającym wszystkie wymagania.

Wynik postępowania 11.06.2015:

Informacja o wyniku postępowania 11.06.2015r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 20.05.2015

UWAGA:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 08.06.2015

Informacja dla Wykonawców nr 2 z 15.05.2015:

Informacja dla Wykonawców nr 2 z 15.05.2015

Dokumenty zmienione wraz z Informacja dla Wykonawców nr 2 z 15.05.2015″

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP_PN_30_15_LZT zmiana 15.05.2015

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis wymagań technicznych przedmiotu zamówienia zmiana 15.05.2015

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – zmiana 15.05.2015

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane 15.05.2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 12.05.2015:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 12.05.2015

Informacja dla Wykonawców nr 1 z 07.05.2015:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z 07.05.2015

Dokumenty zmienione wraz z Informacją dla Wykonawców nr 1 z 07.05.2015:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP_PN_30_15_LZT zmiana

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty ZP_PN_30_15_LZT – zmiana

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – zmiana

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane 07.05.2015

Ogłoszenie wysłane dnia 22.04.2015r.

ENOTICES_UEU67-2015-053554-F02-PL

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 25.04.2015

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 25.04.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP_PN_30_15_LZT

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis wymagań technicznych przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Infokiosk wytyczne dla Wykonawców

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty ZP_PN_30_15_LZT

Załącznik nr 4 do SIWZ – Arkusz cenowy

Załącznik nr 5 do SIWZ -oświadczenie z art. 22 ZP_PN_30_15_LZT

Załącznik nr 6 do SIWZ -oświadczenie z art. 24 ZP_PN_30_15_LZT

Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz dostaw ZP_PN_30_15_LZT

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy