Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

22.07.2014r. – ZP/PN/38/14/LZP

Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2014) sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu patomorfologii wraz z montażem, uruchomieniem, przeszkoleniem pracowników Zamawiającego, z podziałem na 2 pakiety:

Pakiet nr 1 – dostawa łaźni wodnych – 3 szt.

Pakiet nr 2 – dostawa wirówki cytologicznej – 1 szt.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 06 SIERPNIA 2014R. GODZ. 09:00/09:15.

Załączniki: