Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/81/21/IT/AWO – 30.09.2021r.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 30.09.2021R., GODZ. 10.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (mat. elektryczne)

Załącznik nr 2-Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw

Załącznik nr 4- Formularz oferty

Załącznik nr 5- Projekt Umowy APF

Protokół wyboru