Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

23.10.2014 – ZP/150/NDOK/BU/14

Jednorazowa dostawa znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary w wersji papierowej, zwanych dalej bonami towarowymi, dla emerytów i rencistów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu w ilości 1089 szt. (jeden tysiąc osiemdziesiąt dziewięć sztuk) o wartości nominalnej po 50,00zł każdy (pięćdziesiąt złotych),  na terenie Wrocławia oraz gminy Kobierzyce

ZAŁĄCZNIKI: