Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

23.06.2014r. – ZP/PN/44/14/LOBO

Sukcesywna dostawa staplerów z podziałem na 3 pakiety.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 04 LIPCA 2014R. GODZ. 9:00/9:15

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 07 LIPCA 2014R. GODZ. 09:/09:15

Załączniki: