Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

23.08.2013 ZP/PN/52/13/EZPL

Dostawę fabrycznie nowej (rok produkcji 2013) aparatury i sprzętu

medycznego wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem

pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi z podziałem na 6 pakietów.

UWAGA:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11.10.2013r.

godz. 10:00/10.15

UWAGA:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15 października 2013r.

godz. 10:00/10:15.

Załączniki: