Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

23.11.2015- ZP/PN/82/15/ETE

Dostawa tlenu medycznego w stanie ciekłym w ilości 120 000 kg transportem specjalistycznym oraz usługę dzierżawy zbiornika ciekłego tlenu medycznego o pojemności od 3,0 do 4,0 m3 wraz z parownicą o wydajności od 80 do 150 m3 dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii przez okres 36 miesięcy.

23.11.2015 ogłoszenie o zamówienie

23.11.2015 SIWZ

23.11.2015 załącznik nr 1 zestawienie asortymentowo-cenowe

23.11.2015 załącznik nr 2 druk oferty

23.11.2015 Załącznik nr 3- Oświadczenie z art. 24

23.11.2015 Załącznik nr 4 -oświadczenie z art. 22

23.11.2015 załącznik nr 5 projekt umowy

23.11.2015 załącznik nr 6 -mapa sytuacyjna

23.11.2015 załącznik nr 7-wykaz dostaw

27.11.2015 zmiana terminu

27.11.2017 zmiana ogłoszenia gaz

01.12.2015 zmiana ogłoszenia

01.12.2015 ODP. NR 1

01.12.2015 modyfikacja załącznik-nr-5-projekt-umowy

01.12.2015 modyfikacja SIWZ

16.12.2015 wybór