Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

24.01.2014- ZP/PN/85/13/EZPL

UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu odpowiedzialnego za prawidłową realizację projektu pod nazwą „Stworzenie systemu zarządzania zamówieniami publicznymi w podmiotach leczniczych województwa Dolnośląskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

ZAŁĄCZNIKI

OGŁOSZENIE

31.01.2014- zmiana ogłoszenia

07.02.2014 zmiana ogłoszenia

SIWZNIEAKTUALNY

AKTUALNY SIWZ 07.02.2014

zał. nr 1- Opis przedmiotu zamówienia NIEAKTUALNY

AKTUALNY ZAŁ. NR 1- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 07.02.2014

zał. nr 2- formularz oferty

zał. nr 3- oświadczenie z art. 22

zał. nr 4 A- oświadczenie o podmiotach

zał. nr 4- oświadczenie z art. 24

zał. nr 5 A – Wykaz zrealizowanych usług  NIEAKTUALNY

zał. nr 5 B – Wykaz zrealizowanych usługNIEAKTUALNY

zał. nr 5 C – Wykaz zrealizowanych usługNIEAKTUALNY

zał. nr 5 D – Wykaz zrealizowanych usługNIEAKTUALNY

AKTUALNY ZAŁ. NR 5- WYKAZ USŁUG 07.02.2014

zał. nr 6- wykaz osób

zał. nr 7- oświadczenie o uprawnieniach

zał. nr 8- projekt umowyNIEAKTUALNY

AKTUALNY ZAŁ. NR 8- PROJEKT UMOWY 07.02.2014 R

zał.nr-9-opis systemu

31.01.2014- PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

07.02.2014- ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TERMINU SŁADANIA I OTWARCIA OFERT

12.05.2014- wybór oferty najkorzystniejszej