Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

24.02.2015- ZP/PN/19/15/ETE

USŁUGA HOTELARSKA WRAZ Z TRANSPORTEM DLA PACJENTÓW DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU. LICZBA MIEJSC NOCLEGOWYCH 30.

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Z 11.03.2015 NA 20.03.2015
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Z 20.03.2015 NA 30.03.2015
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Z 30.03.2015 NA 08.04.2015

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Z 08.04.2015 NA 15.04.2015

OGŁOSZENIE

24.02.2015- OGŁOSZENIE

27.02.2015- ogłoszenie opublikowane

06.03.2015- zmienione ogłoszenie wysłane

11.03.2015- zmienione ogłoszenie opublikowane

19.03.2105- zmienione ogłoszenie wysłane

27.03.2015- zmienione ogłoszenie

03.04.2015- zmienione ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ  ZAŁĄCZNIKAMI

27.02.2015- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
11.03.2015- zmieniona SIWZ
27.03.2105- zmienione SIWZ

03.04.2105- zmienione SIWZ

27.02.2015- zał. nr 1- opis przedmiotu zamówienia
27.03.2105- zmieniony zał. nr 1- opis przedmiotu zamówienia

02.04.2015- zmieniony zał. nr 1- opis przedmiotu zamówienia

27.02.2015- zał. nr 2- formularz oferty
11.03.2015- zał. nr 2- zmieniony formularz oferty

27.03.2015- zmieniony zał. nr 2- formularz oferty

27.02.2015- zał. nr 3- oświadczenie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

27.02.2015- zał. nr 4- oświadczenie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

27.02.2015- zał. nr 5- projekt umowy
11.03.2015- zmieniony zał. nr 5- projekt umowy

27.03.2015- zmieniony zał. nr 5- Projekt umowy

PYTANIA I ODPOWIEDZI

06.03.2015- odpowiedź

11.03.2015- odpowiedź 2

13.03.2015 – odpowiedź 3

19.03.2015- zmiana terminu składania i otwarcia ofert

27.03.2015- odpowiedź 4

02.04.2015- odpowiedź 5

03.04.2015- odpowiedź 6

10.04.2015- odpowiedź 7

24.04.2015 unieważnienie