Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

24.04.2015 – ZP/PN/32/15/EZPL

Dostawa mebli medycznych na potrzeby nowo powstającej pracowni PET/CT w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 4 Pakiety.

Wynik postępowania z 20.05.2015:

Informacja o wyniku postępowania 20.05.2015

Informacja dla Wykonawców nr 2 z 05.05.2015r:

Informacja dla Wykonawców nr 2 z 05.05.2015

Informacja dla Wykonawców nr 1 z 04.05.2015r:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z 04.05.2015

Informacja dla Wykonawców 30.04.2015 – Zmiana terminu składania ofert na 8 maja 2015r. godz. 9:00; Zmiana terminu realizacji na 28 dni od zawarcia umowy:

Informacja dla Wykonawców zmiana terminu składania ofert i terminu realizacji 30.04.2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30.04.2015

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

SIWZ-meble medyczne

Załącznik nr 1 do SIWZ-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Arkusz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 3 do SIWZ -Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ -oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 5 do SIWZ -Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy