Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

24.04.2105 – ZP/PN/35/15/EGK

Świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego dla aplikacji systemu kompleksowej obsługi DCO Info – Medica

Informacja o wyniku postępowania:

Informacja o wyniku postępowania ZP_PN_35_15_EGK

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

SIWZ-ZP_PN_35_15_EGK

Zał. nr 1 do SIWZ Kalkulacja cenowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 3 do SIWZ -oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 4 do SIWZ -Oświadczenie z art. 24

Załącznik-nr-5-do-SIWZ-Wzór-Umowy-ZP_PN_35_15_EGK