Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

24.08.2017r. – ZP/BU/60/17/IT/JG

Serwis techniczny stacji uzdatniania wody dla Centralnej Sterylizatorni w bud. A-1 Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.