Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

24.08.2017r. – ZP/PN/54/17/IT/JG

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych z podziałem na 5 pakietów: Pakiet nr 1 – branża elektryczna, Pakiet nr 2 – branża instalacyjna, Pakiet nr 3 – branża mechaniczna, Pakiet nr 4 – branża stolarska, Pakiet nr 5 – branża budowlana.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 04.09.2017r. godz. 11:00/11.15.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 06.09.2017 GODZ. 11:00/11:15

UWAGA: Zmianan terminu składania i otwarcia ofert na dzień 08.09.2017r. godz. 11:00/11:15.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

WYNIKI POSTĘPOWANIA