Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

25.02.2014 – ZP/PN/08/14/EZPL

Zmiana terminu  składania i otwarcia ofert na 11.03.2014

godz. 10:00/10:15.

Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, sukcesywną dostawę opasek termicznych samoprzylepnych na rękę do identyfikacji pacjentów oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych, z podziałem na 3 pakiety.

ZAŁĄCZNIKI: