Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

25.02.2015- ZP/PN/14/15/LZE

DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE PRZYSPIESZACZA LINIOWEGO (AKCELERATORA) DO RADIOTERAPII W ZAKŁADZIE RADIOTERAPII W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU, WRAZ Z PRACAMI BUDOWLANYMI PRZYSTOSOWUJĄCYMI POMIESZCZENIA I ICH INSTALACJE DO MONTAŻU I OBSŁUGI DOSTARCZONEGO AKCELERATORA

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 14.04.2015R.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.04.2015r.

OGŁOSZENIA:

25.02.2015- OGŁOSZENIE WYSŁANE

28.02.2015-OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANE

28.02.2015- zmienione ogłoszenie wysłane

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07.03.2015

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 09.03.2015r.

Załacznik nr 2 do SIWZ- Program funkcjonalno – użytkowy ZP_PN_14_15_LZT zmieniony 09.03.2015r.

Informacja dla Wykonawców nr 2 z 25.03.2015

Załączniki do Informacji dla Wykonawców nr 2:

28.02.2015-Załącznik-nr-1-Specyfikacja-Techniczna-Akceleratora-ZP_PN_14_15_LZT1 zmieniony 25.03.2015

Załacznik nr 2 do SIWZ- Program funkcjonalno – użytkowy ZP_PN_14_15_LZT zmieniony 25.03.2015r.

28.02.2015-Załącznik-nr-4-Arkusz-cenowy-ZP_PN_14_15_LZT zmieniony 25.03.2015

Załączniki do odpowiedzi na pytanie nr 11 z Informacji dla Wykonawców nr 2:

Protokół pom.dozym PAA dla CLINAC czerwony

DSCF2159

DSCF2160

DSCF2161

DSCF2162

DSCF2163

DSCF2164

DSCF2165

 

 

DSCF2166

DSCF2168

DSCF2167

 

Protokół pom.dozym PAA dla CLINAC czerwonyProtokół pom.dozym PAA dla CLINAC czerwonySPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

28.02.2015- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP_PN_14_15_LZT

28.02.2015- Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Akceleratora ZP_PN_14_15_LZT

28.02.2015- Załącznik nr 2 do SIWZ- Program funkcjonalno – użytkowy ZP_PN_14_15_LZT

zał.1 do PFU Informacje i wymagania do wykonania projektów ochrony radiologicznej
zał.2 do PFU proj. OSŁON RAD.BUNKRA po akc Clinac nr 063

 

zał.3 do PFU do rozdz. 2-6-1-3  transport

zał.3 a) do PFU do rozdz. 2-6-1-3-a (bez rampy)

zał.3 b) do PFU do rozdz. 2-6-1-3-b (z rampą, stan obecny)

zał.3 c) do PFU do rozdz. 2-6-1-3-c 20131230_110847

zał.3 d) do PFU do rozdz. 2-6-1-3-d 20131230_120302

zał.3 e) do PFU do rozdz. 2-6-1-3-e 20131230_120237

zał.3 f) do PFU do rozdz. 2-6-1-3-f 20131230_120043

zał.3 g) do PFU do rozdz. 2-6-1-3-g (stan przed demontażem drzwi)

zał.4 do PFU do rozdz. 2-6-1-4-VI-e szafa_kros_pok nr 4

zał.5 do PFU do rozdz. 2-6-1-5.III-1 i 2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

zał.7 do PFU do rozdz. 2-2-1 rzut pom. 01…06
zał.8 do PFU do rozdz. 4.1 – plan sytuacyjny

28.02.2015- Załącznik nr 3 Formularz oferty ZP_PN_14_15_LZT

28.02.2015- Załącznik nr 4 Arkusz cenowy ZP_PN_14_15_LZT

28.02.2015- Załącznik nr 5 -oświadczenie z art. 22 ZP_PN_14_15_LZT

28.02.2015- Załącznik nr 6 -oświadczenie z art. 24 ZP_PN_14_15_LZT

28.02.2015- Załącznik nr 7 wykaz dostaw ZP_PN_14_15_LZT

28.02.2015- Załącznik nr 8 – wzór umowy ZP_PN_14_15_LZK