Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

25.04.2014 ZP/75/ETE/BU/14

Wykonanie przeglądu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych wchodzących w skład Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane (z wyłączeniem instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

ZAŁĄCZNIKI: