Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

25.08.2014 – ZP/119/NPE/BU/14

Sukcesywna dostawa:

  1. środków dezynfekcyjnych do mycia i odkażania rąk, skóry i błon śluzowych;
  2. środków dezynfekcyjnych do mycia i dezynfekcji narzędzi w myjni automatycznej w centralnej sterylizatorni;
  3. środków dezynfekcyjnych do mycia i dezynfekcji powierzchni;

ZAŁĄCZNIKI: