Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

25.09.2014r – ZP/PN/63/14/NDOK

Przeprowadzenie  szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla ok.260 pracowników służby zdrowia.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 06 października 2014r. godz. 10:00/10:15

ZAŁĄCZNIKI: