Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

25.10.2017- ZP/US/91/17/NRP/RK

Świadczenie usług prawnych na potrzeby realizacji budowy Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ogłoszenie

siwz

załącznik nr 1-formularz oferty

załącznik nr 2- oświadczenie wykonawcy

załącznik nr 3-wykaz usług wymaganych

załącznik nr 4-wykaz usług ocenianych

załącznik nr 5-wykaz osób

załącznik nr 6-umowa

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Informacja o udzieleniu zamówienia 12.01.2017