Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

25.11.2013 ZP/PN/91/13/LA

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych z kategorii opatrunki, tamponów

ginekologicznych, produktów leczniczych o wymaganych parametrach

użytkowych i ilościowych określonych w Arkuszu

asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Załączniki:

25.11.2013r. – Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik Nr 2 – Oferta

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie z art. 22

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie z art. 24

Załącznik Nr 5 – Projekt umowy.

28.11.2013r. – Odp. nr 1

29.11.2013r. – odp. nr 2

29.11.2013 zmodyfikowany Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy.doc 2013

06.12.2013r. – Zestawienie ofert

30.12.2013r. – Wybór oferty najkorzystniejszej

30.12.2013r. – Zestawienie ofert – punktacja