Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

25.11.2016- ZP/PN/75/16/LA

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH , WYROBÓW MEDYCZNYCH ORAZ ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO Z PODZIAŁEM NA 74 ZADANIA

25.11.2016 ogloszenie-o-zamowieniu wysłane

29.11.2016 opublikowane ogłoszenie

12.12.2016 zmiana-ogloszenia

29.11.2016 SIWZ

29.11.2016 zalacznik-nr-1-arkusz-asortymentowo-cenowy

29.11.2016 zalacznik-nr-1-a-opis-przedmiotu-zamowienia

29.11.2016 zalacznik-nr-2-do-siwz-formularz-oferty

29.11.2016 zalacznik-nr-3-do-siwz-jednolity-europejski-dokumnet-zamowienia

29.11.2016 zalacznik-nr-4-wzor-umowy

29.11.2016 zalacznik-nr-5-wadium

12.12.2016 pismo-przewodnie-modyfikacja

12.12.2016 modyfikacja SIWZ

12.12.2016 modyfikacja-zalacznik-nr-1-arkusz-asortymentowo-cenowy

12.12.2016 modyfikacja-zalacznik-nr-1-a-opis-przedmiotu-zamowienia

12.12.2016 modyfikacja-zalacznik-nr-3-jednolity-europejski-dokumnet-zamowienia

12.12.2016 modyfikacja-zalacznik-nr-4-wzor-umowy

12.12.2016 modyfikacja-zalacznik-nr-5-wadium

22.12.2016r. – Odp. nr 1

 

Zbiorcze zestawienie ofert – 11.01.2017 r.

zbiorcze-zestawienie-ofert-otwartych-w-dniu-05-01-2017

20.01.2017r. – Wybór w zad. 71

26.01.2017r. – Wybór w zad. nr 41

27.01.2017r. – Wybór w zad. nr-87

08.02.2017r. – Wybór

08.02.2017r. – Wybór

21.02.2017 WYBÓR ZAD. NR 68

23.02.2017 uniewaznienie-zad-nr-69