Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

26.01.2018- ZP/BU/03/18/IT

MONITOROWANIE, OGLĘDZINY, PRZEGLĄDY, KONSERWACJE, NAPRAWY AWARYJNE INSTALACJI TECHNICZNYCH, OCENA TECHNICZNA I EKSPLOATACYJNA  OBIEKTU I JEGO WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ -ZAKŁAD RADIOTERAPII W LEGNICY PRZY UL. IWASZKIEWICZA 5-FILIA DCO WE WROCŁAWIU

26.01.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE

26.01.2018 Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

26.01.2018 Załącznik nr 2 – Formularz oferty

26.01.2018 projekt umowy – monitoring

26.01.2018 Zarządzenie wewnętrzne nr 9_2012

26.01.2018 Ogólne-zas.-środ.-i-BHP-dla-wyk.

06.02.2018 Protokół