Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

26.01.2018 -ZP/BU/05/18/LA/JHP

SKŁADANIE OFERT DO 31.01.2018 DO GODZINY 10:00

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH Z PODZIAŁEM NA  2 ZADANIA

26.05.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE

26.01.2018 zestawienie asortymentowo-cenowe

26.01.2018 formularz oferty

26.01.2018 Wzór umowy 

29.01.2018 wyjaśnienie

01.02.2018 protokół