Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

26.10.2017- ZP/PN/90/17/LZP/JHP

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 14.11.2017 11:00/11:15

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM APARATURY DLA PRACOWNI MOLEKULARNEJ W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 11 PAKIETÓW

OGŁOSZENIE

26.10.2017 -OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

07.11.2017r. – Zmienione ogłoszenie

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

26.10.2017 SIWZ

26.10.2017 zalacznik-nr-1-aparat-do-izolacji-dna-pak-nr-1

26.10.2017 zalacznik-nr-2-sekwenator-kolejnej-generacji-ngs-pak-nr-2

26.10.2017 zalacznik-nr-3-mikroskop-fluorescencyjny-pak-nr-3

26.10.2017 zalacznik-nr-4-odwrocony-mikroskop-laboratoryjny-pak-nr-4

26.10.2017 zalacznik-nr-5-waga-phmetr-wytrzasarka-laznia-wodna-lodowki-laboratoryjne-pak-nr-5

26.10.2017 zalacznik-nr-6-sekwenator-kapilarny-pak-nr-6

26.10.2017 zalacznik-nr-7-termocyklery-pak-nr-7

26.10.2017 zalacznik-nr-8-wirowka-pak-nr-8

26.10.2017 zalacznik-nr-9-zamrazarka-pak-nr-9

26.10.2017 zalacznik-nr-10-pipety-pak-nr-10

26.10.2017 zalacznik-nr-11-komora-inkubatory-cieplarki-pak-nr-11

26.10.2017 zalacznik-nr-12-arkusz-asortymentowo-cenowy

26.10.2017 zalacznik-nr-13-formularz-oferty

26.10.2017 zalacznik-nr-14-jedz

26.10.2017 zalacznik-nr-15-oswiadczenie-o-grupie-kapitalowej

26.10.2017 zalacznik-nr-16-projekt-umowy-pakiet-nr-1-11-as

26.10.2017 zalacznik-nr-17-ogolne-zas-srod-i-bhp-dla-wyk

WYJAŚNIENIA

02.11.2017 odp-nr-1

03.11.2017 zmiana-terminu-składania-ofert

06.11.2017r. – Odp. 2

modyfikacja1-zalacznik-nr-2-sekwenator-kolejnej-generacji-ngs-pak-nr-2 – NIEAKTUALNA

modyfikacja-zalacznik-nr-2-sekwenator-kolejnej-generacji-ngs-pak-nr-2

modyfikacjazalacznik-nr-3-mikroskop-fluorescencyjny-pak-nr-3

modyfikacja-zalacznik-nr-6-sekwenator-kapilarny-pak-nr-6

modyfikacja-zalacznik-nr-13-formularz-oferty

modyfikacja-zalacznik-nr-16-projekt-umowy-pakiet-nr-1-11

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

15.11.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

15.11.2017 unieważnienie-pakiet-nr-2 i6

24.11.2017 wybór pakiet nr 7

27.11.2017 wybór-pakiet-nr-3,4,5,11

05.12.2017 unieważnienie-pakiet-nr-1

07.12.2017 unieważnienie-pakiet-nr-8,9,10