Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

27.01.2014r. ZP/PN/04/14/LPP

Zmiana terminu  składania i otwarcia ofert na 05.02.2014

godz. 09:00/09:15.

UWAGA:  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 07 lutego 2014r.

godz. 10:00/10:15

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

z podziałem na 16 pakietów.

Załączniki: