Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

27.02.2014r. – ZP/236/NWOK/14

WYCENA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ:

Realizacja składu oraz emisji 12/24 ogłoszeń-artykułów prasowych

w prasie regionalnej (zasięg dolnośląski) dotyczących działań

realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący

Programy Profilaktyczne.

Załączniki: