Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

27.04.2015 -ZP/PN/36/15/ETE

USŁUGI HOTELARSKIE WRAZ Z TRANSPORTEM DLA PACJENTÓW DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

OGŁOSZENIE

27.04.2015 wysłane ogłoszenie o zamówieniu

02.05.2015- ogłoszenie opublikowane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

02.05.2015-SIWZ

02.05.2015- zał. nr 1- opis przedmiotu zamówienia

02.05.2015-zał.nr 2-formularz oferty

02.05.2015- zał. nr 3- oświadczenie z art. 22

02.05.2015- zał. nr 4- oświadczenie z art. 24

02.05.2015- zał. nr 5- projekt umowy

PYTANIA I ODPOWIEDZI

08.05.2015- odpowiedź

WYBÓR

15.05.2015- WYBÓR OFERTY