Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

27.05.2015 ZP/138/EZPL/BU/15

Jednorazowa dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku.

Termin składania ofert 01.06.2015 do godz. 10:00.

 

Załączniki:

zał. nr 1 – arkusz asortymentowo-cenowy

zał. nr 2 zapytanie ofertowe

zał. nr 3 formularz oferty

02.06.15 – protokół