Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

27.05.2016- ZP/PN/39/EGK/2016

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

POSTĘPOWANIE JEST PROWADZONE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZAMAWIAJĄCEGO

OGŁOSZENIA

27.05.2016-ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zadanie I II)

Załącznik nr 1 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (zadanie I, II)

02.06.2016- Załącznik nr 1 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (zadanie I, II)_po zmianach

Załącznik nr 2a SIWZ – formularz oferty dla zadania I

Załącznik nr 2b SIWZ – formularz oferty dla zadania II

Załącznik nr 3 SIWZ – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 SIWZ – oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6a SIWZ – umowa generalna ubezpieczenia dla zadania I

Załącznik nr 6b SIWZ – umowa generalna ubezpieczenia dla zadania II

Załącznik nr 7a SIWZ – formularz cenowy dla zadania I

Załącznik nr 7b SIWZ – formularz cenowy dla zadania II

Załącznik nr 8 SIWZ – wykaz sprzętu elektronicznego

Załącznik nr 9 SIWZ – wykaz mienia ruchomego do ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich

Załącznik nr 10 SIWZ – wykaz budynków i budowli

Załącznik nr 11 do SIWZ dodatkowe informacje o ryzyku

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Odpowiedzi na pytania 02.06.2016

Załącznik nr 1 do odpowiedzi 02.06.2016

Załącznik nr 2 do odpowiedzi 02.06.2016

Załącznik nr 3 do odpowiedzi 02.06.2016

Załącznik nr 4 do odpowiedzi – mienie znajdujące się w piwnicach

Wyjaśnienie do odpowiedzi na pytania z dnia 02.06.2016-1

WYNIKI POSTĘPOWANIA

2016.06.24- WYNIKI POSTĘPOWANIA postępowania-2