Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

27.06.2016- ZP/PN/50/16/LA

ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH ORAZ ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 8 ZADAŃ

OGŁOSZENIE

27.06.2016- ogłoszenie

27.06.2016- zmiana ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI

27.06.2016- SIWZ

27.06.2016- zał. nr 1 do SIWZ- Arkusz Asortymentowo-Ilościowo-Cenowy

27.06.2016- zał. nr 1a- Opis przedmiotu zamówienia

27.06.2016- zał. nr 2- Formularz oferty

27.06.2016- zał. nr 3- oświadczenie z art. 22 ustawy

27.06.2016- zał. nr 4- oświadczenie z art. 24 ustawy

27.06.2016- zał. nr 5- Projekt umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

01.07.2016- odpowiedź

WYNIK POSTĘPOWANIA

18.07.2016 wybór

19.07.2016 uchylenie i ponowny wybór w zadaniu nr 8

20.07.2016 WYBÓR W ZADANIU NR 7