Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

27.07.2016- ZP/PN/56/16/IEL

DOPOSAŻENIE ZAKŁADU TELERADIOTERAPII- FILII W JELENIEJ GÓRZE- Z PODZIAŁEM NA 9 ZADAŃ

OGŁOSZENIE

27.07.2016- ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

27.07.2016- SIWZ

27.07.2016- zał. nr 1a- arkusz asortymentowo-cenowy zadanie 1

27.07.2016- zał. nr 1b- arkusz asortymentowo-cenowy zadanie 2

27.07.2016- zał. nr 1c- arkusz asortymentowo-cenowy zadanie 3

27.07.2016- zał. nr 1d- arkusz asortymentowo-cenowy zadanie 4

27.07.2016- zał. nr 1e- arkusz asortymentowo-cenowy zadanie 5

27.07.2016- zał. nr 1f- arkusz asortymentowo-cenowy zadanie 6

27.07.2016- zał. nr 1g- arkusz asortymentowo-cenowy zadanie 7

27.07.2016- zał. nr 1h- arkusz asortymentowo-cenowy zadanie 8

27.07.2016- zał. nr 1i- arkusz asortymentowo-cenowy zadanie 9

27.07.2016- zał. nr 2- Formularz oferty

27.07.2016- zał. nr 3- oświadczenie z art. 22 ustawy

27.07.2016- zał. nr 4- oświadczenie z art. 24 ustawy

27.07.2016- zał. nr 5 A- PROJEKT UMOWY ZADANIE 1

27.07.2016- zał. nr 5 B- PROJEKT UMOWY ZADANIE 2

27.07.2016- zał. nr 5 C- PROJEKT UMOWY ZADANIE 3

27.07.2016- zał. nr 5 D- PROJEKT UMOWY ZADANIE 4

27.07.2016- zał. nr 5 E- PROJEKT UMOWY ZADANIE 5

27.07.2016- zał. nr 5 F- PROJEKT UMOWY ZADANIE 6,7,8

27.07.2016- zał. nr 5 G- PROJEKT UMOWY ZADANIE 9

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Odpowiedzi na pytania 03.08.2016 r.

 

WYNIK POSTĘPOWANIA

23.08.2016r. – Wyniki postępowania w zadaniach nr 5, 6, 7, 8 i 9

14.10.2016- wyniki postępowania w zadaniach 1,2,3 i 4