Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

27.08.2014r. – ZP/PN/48/14/ETE

Wykonanie robót budowlanych (bez dostawy i montażu wyposażenia medycznego) związanych z przebudową pomieszczeń na cele Pracowni Brachyterapii na parterze budynku B Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Załączniki: