Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

28.02.2014r. – ZP/PN/15/14/LPP

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

z podziałem na 7 pakietów.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień

11 marca 2014r. godz. 09:00/09:15

Załączniki: