Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

28.04.2016- ZP/PN/35/16/LA

DOSTAWA RADIOFARMACEUTYKU 18 F CHOLINA PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY OD DNIA ZAWARCIA UMOWY

OGŁOSZENIE

28.04.2016- OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

28.04.2016- SIWZ

28.04.2016- zał. nr 1- Arkusz asortymentowo-cenowy

28.04.2016- zał. nr 2- formularz oferty

28.04.2016- zał. nr 3- oświadczenie art. 22

28.04.2016- zał. nr 4- oświadczenie art. 24

28.04.2016- zał. nr 5- projekt umowy

WYNIK

13.05.2016 UNIEWAŻNIENIE